Foredragsholdere 2018

Disse foredragsholderne er bekreftet til Norwegian Digital Travel Conference 2018. Vi lanserer flere navn fortløpende og regner med å ha programmet ferdigstilt i løpet av april/mai.