INSITE-teamet

Ingeborg Paulsrud - Norwegian Digital Travel ConferenceIngeborg Paulsrud – inFuture
Ingeborg Tveit Paulsrud er manager i rådgivningsselskapet inFuture og prosjektleder for INSITE-prosjektet. Som en del av inFuture, jobber hun som prosjektleder og analyseressurs på prosjekter innenfor strategi, fremtidsstudier og innovasjon – hovedsakelig for tjenesteytende selskaper. Ingeborg er spesielt glad i å fremstille komplisert materiale på en forståelig og oversiktlig måte.

Michael Fridman - Norwegian Digital Travel Conference 2017Michael Fridman – inFuture
Michael Fridman er Principal  på inFuture og har bred erfaring fra komplekse og analysetunge prosjekter innen strategi og -konseptutvikling, som utvikling av IoT-baserte tjenester. Han er særlig interessert i ny teknologi og trives best når han jobber med analyse og big data.

Marianne Broholm Einarsen - Norwegian Digital Travel ConferenceMarianne Broholm Einarsen – konserndirektør NSB Reiseliv og John Emil Myhre – prosjektleder NSB Reiseliv 

 

 

 

Erik Wästlund - Norwegian Digital Travel ConferenceErik Wästlund – Centrum för Tjänesteforskning, Universitetet i Karlstad
Erik Wästlund er dosent i psykologi og seniorforsker på Centrum för Tjänsteforskning ved Karlstad universit. Eriks forskning kretser rundt bruken av ny teknologi og digitalisering og hvordan man påvirke og forstå brukerens opplevelser og beslutninger. Erik har erfaring fra studier innen både reiseliv, handel og omsorg.

Tor Helge Aas - Norwegian Digital Travel ConferenceTor Helge Aas – Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder/Agderforskning
Tor Helge Aas er førsteamanuensis på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder og seniorforsker ved Agderforskning. Han har en doktorgrad i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole (NHH) og mastergrad i informasjons- og kommunikasjonsteknologi fra Universitetet i Agder (UiA). Aas forsker på innovasjonsledelse, med et spesielt fokus på de organisatoriske effektene av innovasjon, innovasjonsprosesser og -kapabiliteter, innovasjonssamarbeid og styring av innovasjonsaktiviteter.

 

Dybdespor begge dager:
Så mye data – til hvilken verdi? Samarbeid om bedre kundeopplevelser

Sporet tar utgangspunkt i forskningsprosjektet INSITE som nå er inne i sitt tredje og siste år. Hovedfokuset i prosjektet har vært å se på hvordan en kan nytte ny teknologi for å skaffe seg bedre innsikt i kunders faktiske bevegelser for derigjennom å forbedre drift OG skape bedre gjesteopplevelser.

Vi har en sterkt økende tilgang på data om våre gjester. Men hvordan skal vi klare å bruke dataene? Kan vi stole på de? Og hva slags verdi kan de egentlig gi oss? Og hvordan kan reiselivsaktører samarbeide om bedre kundeopplevelser?

Del 1:
– Kort Innledning om de store datamengdene reiselivet etterhvert har tilgang til
– Erfaringer fra samarbeid på tvers gjennom forskningsprosjektet INSITE.
v/InFuture og NSB Reiseliv

Del 2:
– Om viktigheten av datakvalitet v/Erik Wästlund, Centrum för Tjenesteforskning ved Karstad Universitet
– Hvordan nyttiggjøre seg disse datamengdene – visualisering av data og virksomhetsstyring v/Tor Helge Aas, Agderforskning
– En kort introduksjon til bruk av datavisualiseringsverktøy v/InFuture