Katrine Mosfjeld

Digital Marketing Director VisitNorway hos Innovasjon Norge

LinkedIn: linkedin.com/in/katrinemosfjeld

Katrine skal snakke om:

Innovasjon Norge har vært gjennom en omorganisering over en lengre periode, og den siste delen av prosessen er etableringen av teamet som skal løse jobben med markedsføring og profilering av Norge som reisemål. Vi skal få en sniktitt inn i hvordan Innovasjon Norges nye Brand Stories-team skal arbeide, og hvorfor de velger å løse oppgaven på denne måten.