Per Arnstein Aamot og Elisabeth Drange Tønnessen

  • Per Arnstein Aamot og Elisabeth Drange Tønnessen - NorwegianDTC
    Per Arnstein Aamot og Elisabeth Drange Tønnessen

Per Arnstein Aamot er Administrerende Direktør i Dyreparken Utvikling som er eierselskapet til Kristiansand Dyrepark og Dyreparken overnatting. Per Arnstein har jobbet i flere forskjellige stillinger i Dyreparken siden 1993.

LinkedIn:
linkedin.com/in/per-arnstein-aamot-6892925

Elisabeth Drange Tønnessen er salgs- og dataanalytiker i Kristiansand Dyrepark, hvor hun blant annet jobber med kundeinnsikt, bevegelsesdata og forskningsprosjektet INSITE. Hun har tidligere jobbet i Amedia og Google Ireland.

LinkedIn:
linkedin.com/in/elisabeth-drange-tønnessen-537aa13

Per Arnstein og Elisabeth skal snakke om:

Innsikt eller instinkt
Dyreparken i Kristiansand har de siste årene jobbet målrettet med å ta i bruk ny teknologi for å skaffe seg bedre innsikt i hvordan gjestene bruker parken. Dette begynner nå å høste frukter i form av at både drift og gjesteopplevelser kan optimaliseres på en annen måte enn tidligere.