Tina Kjerland

Tina er bedriftsøkonom, prosjektleder og Master of Arts. Har jobbet i museumssektoren siden 2006, de siste 4 årene som formidlingsleder ved Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/ann-kristin-tina-kjerland-585028153

Tina skal snakke om:

Facebooksiden til Hardanger fartøyvernsenter har en formidabel rekkevidde. Hvordan har det lille museet gått fra 5000 følgere på Facebook i 2016 til over 100 000 følgere nå i 2018? Hva har de gjort for å få det til?

Facebook: www.facebook.com/fartoyvern