Blogg

Norwegian Digital Travel Conference for DEG

Fra hovedsalen NorwegianDTC

Da er programmet for NorwegianDTC komplett! Det er vanskelig å trekke fram enkeltforedrag fra programmet, men vi kan trekke fram flere høydepunkter som passer for nettopp DEG og din bedrift.

Les mer