Program 2020

Konferanseplattformen er åpen mellom kl 9-16, mens selve programmet vil foregå mellom kl 10-15 med en god pause midt på dagen og noen småpauser innimellom.
NB: Foredragene vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig for deltakerne i etterkant.