Astrid Valen-Utvik

Astrid Valen–Utvik er siviløkonom fra NHH, har arbeidserfaring innen salg, ledelse og rekruttering, og startet kommuikasjonsbyrå innen sosiale medier, Valen–Utvik AS, i 2009. Valen-Utvik AS leverer alt innhold og tar hånd om all dialog for ulike virksomheter i sosiale medier, og jobber konkret, praktisk og målrettet med tilstedeværelse på Facebook, Instagram, blogg og andre sosiale kanaler. Astrid er opptatt av bedrifters hverdagskommunikasjon i sosiale medier. Hun er en tydelig stemme i fagmiljøet rundt sosiale medier, og holder workshop, foredrag og kurs, i tillegg til innholdsproduksjon for faste kunder. Med Astrid får du inspirerende foredrag, workshop eller kurs, basert på konkrete erfaringer med å produsere, strukturere og analysere innhold i sosiale medier og alltid forankret i din virksomhet sine behov, utfordringer og muligheter.

Meritter; Astrid Valen-Utvik ble i 2012 kåret til en av Norges mektigste kvinner innen media og kommunikasjon, i 2016 ble hun kåret til Årets Sosiale Medie Ildsjel og i 2017 fikk hun prisen som Årets sosiale medie-personlighet.

Web: valen-utvik.no
Twittter: @astridvu
LinkedIn: www.linkedin.com/in/astridvalenutvik

Dybdespor begge dager:

Slik jobber du strategisk og målrettet med Facebook og Instagram – både betalt og ubetalt
Denne workshopen hjelper deg å forstå hvorfor vi må forholde oss annerledes til kommunikasjon i sosiale medier, enn vi gjør i andre tradisjonelle kanaler, og du får forklart konkret og praktisk hva den mye omtalte algoritmeendringen til Facebook faktisk betyr. Her starter vi med de strategiske tankene vi legger til grunn for vår tilstedeværelse på Facebook og Instagram, viser konkrete eksempler på god og dårlig kommunikasjon, og ender opp i tankegods som hjelper deg avgjøre om du skal bruke annonsekroner på Facebook / Instagram, og i så fall; på hvilke innlegg og på hvilken måte. Dette er en workshop hvor du vil gis oppgaver underveis, slik at du kan sitte igjen med noe konkret du kan ta med tilbake til jobben din, og implementere med en gang. Det printes ulike skjemaer og maler i forkant, slik at du kan fylle ut og ha med deg tilbake.