Erik Svensrud

Erik er konsulent i rådgivingsselskapet InFuture og arbeider med digitale strategier – særlig innenfor kundereiser, omnikanaler og big data. Han leder det treårige forskningsprosjektet INSITE, som utforsker nye muligheter ved å samle, lagre, modellere, analysere, visualisere og bruke store mengder heterogene (ulike typer) data i reise- og opplevelsesbransjen.

LinkedIn:  linkedin.com/in/erik-svensrud-03947742
Twitter: @ErikSvensrud