May Brit Støve

Sjef for partnerskap og utvikling Peer Gynt AS

May Brit har jobbet i Peer Gynt as i ulike posisjoner i nærmere 25 år, bl.a. som prosjektleder for større utviklingsprosjekt. Til tross for en utdannelse i økonomi, er det den dype fascinasjon for Ibsens sterke tekst, og hennes kunnskap om verket som preger utviklingssjefen. Dette gjør at teksten står sentralt i utviklingen av selskapet. Når Ibsens Peer Gynt møter teknologi oppstår helt nye muligheter.

På Norwegian Digital Travel Conference skal May Brit fortelle mer om hvordan de skal bruke gamification for å trekke publikum for morgendagen.

Linkedinlinkedin.com/in/may-brit-støve-984a2a48